• /´sedimənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cặn; chất lắng xuống đáy chất lỏng
  (địa lý,địa chất) trầm tích (như) cát, sạn, bùn..

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  cặn lắng

  Hóa học & vật liệu

  chăt lắng
  ashless sediment
  chất lắng không cặn
  ashless sediment
  chất lắng không tro
  chất lắng cặn
  sự lắng kết tủa

  Xây dựng

  chất cặn
  clarifier involving sediment suspension
  bể lắng có chất cặn lơ lửng
  đất bồi lắng

  Kỹ thuật chung

  lớp bồi tích
  sự bồi lấp
  sự lắng đọng
  deposit of sediment
  sự lắng đọng phù sa
  deposit of sediment
  sự lắng đọng trầm tích
  vật trầm tích

  Kinh tế

  cặn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  whole

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X