• /di´kæntə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bình thon cổ (đựng rượu, nước...)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  máy lắng gạn

  Điện lạnh

  bình lắng

  Kỹ thuật chung

  bình lắng gạn
  thùng lắng gạn

  Kinh tế

  bình thon cổ (đựng rượu, nước ...)
  thiết bị gạn
  thiết bị tách ly

  Địa chất

  thiết bị tách ly

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X