• /di:,sentrəlai'zei∫n/

  Thông dụng

  Cách viết khác decentralisationỵ

  Danh từ

  (chính trị) sự phân quyền, sự tản quyền

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dãn dân
  phi trung ương

  Kỹ thuật chung

  phân tán
  policy of industrial decentralization
  chính sách phân tán công nghiệp
  urban decentralization
  sự phân tán đô thị
  sự phân tán
  urban decentralization
  sự phân tán đô thị

  Kinh tế

  phân quyền
  decentralization of authority
  sự phân quyền
  decentralization policy
  chính sách phân quyền
  phi tập trung hóa (quản lý)
  quản lý phân tán
  sự tản quyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X