• Thông dụng

  Danh từ

  Việc làm, hành động, hành vi
  a good deed
  hành động tốt, việc làm tốt, nghĩa cử
  to combine words and deed
  kết hợp lời nói với việc làm
  in words and deed
  bằng lời nói và bằng việc làm
  in deed and not in name
  bằng những việc làm, chứ không bằng lời nói suông
  Kỳ công, chiến công, thành tích lớn
  heroic deeds
  chiến công anh hùng
  (pháp lý) văn bản, chứng thư
  to draw up a deed
  làm chứng thư
  deed-box
  tủ lưu trữ chứng thư tài liệu
  deed of covenant
  ước khoản trả góp hàng năm
  deed poll
  chứng thư có duy nhất một đương sự ký
  in very deed

  Xem very

  Ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chuyển nhượng bằng chứng thư

  Hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X