• /´di:p¸si:/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngoài khơi ( (cũng) deep-water)
  deep-sea fishing
  nghề khơi (nghề đánh cá ngoài khơi)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  biển khơi
  deep-sea navigation
  đạo hàng biển khơi
  biển sâu
  deep sea cable
  cáp biển sâu
  deep sea deposit
  trầm tích biển sâu
  deep sea ooze
  bùn biển sâu
  deep sea placer
  sa khoáng biển sâu
  deep-sea cable
  cáp biển sâu
  deep-sea diver
  thợ lặn biển sâu
  deep-sea fishing
  nghề cá biển sâu
  deep-sea sand
  cát biển sâu
  ngoài khơi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X