• /,nævi'gei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nghề hàng hải, sự đi biển, sự đi sông
  aerial navigation
  hàng không
  inland navigation
  sự đi lại bằng đường sông lạch
  Tàu bè qua lại
  navigation on the Red river
  số tàu bè qua lại trên sông Hồng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hàng hải, hàng hải học; đạo hàng, môn dẫn đường

  Cơ khí & công trình

  sự điều hướng

  Giải thích EN: The process of guiding one's way through a network or system..

  Giải thích VN: Một quy trình định hướng thông qua một hệ thống hay một mạng.

  Xây dựng

  sự bay

  Kỹ thuật chung

  ngành hàng hải
  inland navigation
  ngành hàng hải nội địa
  ngành lái tàu
  nghề hàng hải
  điều hướng
  dialog box navigation
  điều hướng hộp gọi
  navigation (vs)
  sự điều hướng
  navigation button
  nút điều hướng
  navigation Tools
  công cụ điều hướng
  transition navigation keys
  các phím chuyển tiếp điều hướng
  môn dẫn đường
  sự đạo hàng
  inland navigation
  sự đạo hàng đường sông
  navigation by sounding
  sự đạo hàng bằng âm thanh
  sự định vị

  Kinh tế

  hàng không
  international aerial navigation
  hàng không quốc tế
  hàng hàng
  hàng vận
  navigation dues
  thuế hàng vận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X