• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bùn sông, bùn cửa biển
  Nước vỏ sồi (để thuộc da)
  Sự rỉ ra
  the ooze of blood from a wound
  máu chảy ra từ vết thương
  Nước rỉ ra

  Ngoại động từ

  Rỉ ra (ẩm), chảy ra chầm chậm
  Đưa ra, phát ra (tin tức)
  Để cho chảy ra, rỉ ra
  the wound was oozing blood
  vết thương chảy máu

  Nội động từ

  Rỉ ra
  (nghĩa bóng) ( + out, away) tiết lộ, lộ ra
  secret oozed out
  sự bí mật bị lộ
  ( + out, away) biến dần mất, tiêu tan dần
  his courage is oozing away
  lòng can đảm của hắn biến dần mất

  Kỹ thuật chung

  bùn
  bùn biển
  deep sea ooze
  bùn biển sâu
  vữa sét

  Kinh tế

  dịch tanin
  rỉ ra
  rò ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X