• /di´fleiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tháo hơi ra, sự xẹp hơi
  (tài chính) sự giải lạm phát, sự giảm phát

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thổi mòn
  deflation lake
  hồ thổi mòn

  Ô tô

  sự nổ lốp
  sự tháo hơi
  sự xì

  Kỹ thuật chung

  sự phong hóa
  sự thổi mòn

  Kinh tế

  giảm giá
  price deflation
  giảm giá hàng hóa
  giảm phát
  constant deflation
  giảm phát liên tục
  currency deflation
  giảm phát tiền tệ
  debt-deflation
  giảm phát nợ
  deflation of currency
  giảm phát tiền tệ
  deflation policy
  chính sách giảm phát
  monetary deflation
  sự giảm phát tiền tệ
  sự giảm giá
  sự siết chặt lưu thông tiền tệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X