• /dɪˈfreɪ/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Thanh toán, đài thọ
  to defray someone's expenses
  thanh toán tiền phí tổn cho ai
  all the public works are defrayed by the government
  tất cả các công trình công cộng đều do chính phủ đài thọ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  thanh toán

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X