• /fʌnd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kho
  a fund of humour
  một kho hài hước
  Quỹ
  relief fund
  quỹ cứu tế

  - Sinking Fund: quỹ dự phòng rủi ro (trong lĩnh vực địa ốc)

  (số nhiều) tiền của
  in funds
  có tiền, nhiều tiền


  (số nhiều) quỹ công trái nhà nước

  Ngoại động từ

  Chuyển những món nợ ngắn hạn thành món nợ dài hạn
  Để tiền vào quỹ công trái nhà nước
  Tài trợ
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) thu thập cho vào kho

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) quỹ

  Xây dựng

  tài trợ

  Kỹ thuật chung

  kho
  quỹ
  vốn

  Kinh tế

  bỏ vốn
  cấp vốn
  chuẩn bị
  chuyển (công trái) ngắn hạn thành dài hạn
  hợp nhất (công trái)
  quỹ
  vốn cho ...

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X