• /di:,mɒdju'lei∫n/

  Xây dựng

  sự hoàn điêu

  Điện tử & viễn thông

  giải điều chế

  Điện lạnh

  sự giải điều
  sự hoàn điệu

  Điện tử & viễn thông

  sự tách sóng

  Giải thích VN: Phương pháp tách tín hiệu điều chế ra khỏi sóng mang ở trong máy thu thanh.

  amplitude demodulation
  sự tách sóng biên độ
  coherent demodulation
  sự tách sóng nhất quán
  envelope demodulation process
  sự tách sóng bao viền
  frequency demodulation
  sự tách sóng tần số
  phase-demodulation
  sự tách sóng pha
  single-sideband demodulation
  sự tách sóng dải (băng) bên duy nhất
  synchronous demodulation
  sự tách sóng đồng bộ

  Kỹ thuật chung

  giải điều biến
  amplitude demodulation
  sự giải điều biên độ
  sự hoàn điều
  phase demodulation
  sự hoàn điệu pha

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X