• /kou´hiərənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dính liền, cố kết
  Mạch lạc, chặt chẽ (văn chương, lý luận...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mạch lạc

  Xây dựng

  máy kiểm ba

  Điện

  đèn dẫn sóng

  Hoá học & Vật liệu

  liền mạng

  Kỹ thuật chung

  kết dính
  kết hợp
  khớp
  coherent sheaf
  bó khớp
  nhất quán
  coherent communication system
  hệ thống liên lạc nhất quán
  coherent communication system
  hệ thống truyền dẫn nhất quán
  coherent deduction
  sự suy diễn nhất quán
  coherent demodulation
  sự giải điều nhất quán
  coherent demodulation
  sự tách sóng nhất quán
  coherent detection
  sự tách sóng nhất quán
  coherent detection
  tách sóng nhất quán
  coherent detector
  bộ phát hiện nhất quán
  coherent detector
  bộ tách sóng nhất quán
  coherent diversity reception
  sư thu phong phú nhất quán
  coherent electromagnetic energy
  năng lượng điện từ nhất quán
  coherent emission beam
  tia phát xạ nhất quán
  Coherent Frequency Shift Keying (CFSK)
  điều chế dịch tần nhất quần
  coherent modulation
  sự biến điệu nhất quán
  coherent phase detection
  sự tách pha nhất quán
  coherent wave
  sóng nhất quán
  non-coherent reception
  sự thu không nhất quán
  non-coherent signal
  tín hiệu không nhất quán
  phase coherent carrier frequency
  tần số sóng mạng pha nhất quán
  phase coherent detection
  sự tách pha nhất quán
  liên kết
  gắn
  ăn khớp
  phù hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X