• /di´presə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (giải phẫu) cơ hạ
  (sinh học) chất giảm vận động

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chất giảm vận động

  Giải thích EN: An agent that retards or prevents a chemical process or reaction; a negative catalyst. Giải thích VN: Một chất ngăn cản một quy trình hóa học; một chất xúc tác âm bản.

  chất khống chế

  Y học

  nén, giảm, cơ hạ

  Kỹ thuật chung

  chất ức chế
  flotation depressor
  chất ức chế tuyển nổi
  pour depressor
  chất ức chế điểm chảy

  Địa chất

  chất ức chế, chất cản nổi, chất làm hạ điểm đông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X