• /'kætəlist/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) vật xúc tác, chất xúc tác ( (cũng) gọi là catalyzator)

  Chuyên ngành

  Y học

  chất xúc tác

  cac man hinh

  Kinh tế

  chất xúc tác
  biochemical catalyst
  chất xúc tác hóa sinh
  fat-hardening catalyst
  chất xúc tác hidro hóa chất béo
  hydrogenation catalyst
  chất xúc tác hidro hóa
  organic catalyst
  chất xúc tác hữu cơ
  nhân tố kích thích
  vật xúc tác

  Địa chất

  chất xúc tác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X