• /di´regju¸leit/

  Thông dụng

  Động từ
  Bãi bỏ quy định
  the local authorities have deregulated the curfew in this special zone
  nhà cầm quyền địa phương đã bãi bỏ lệnh giới nghiêm trong đặc khu này
  hình thái từ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X