• (đổi hướng từ Detonated)
  /´detə¸neit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm nổ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  kích nổ
  làm nổ
  gây nổ
  nổ

  Địa chất

  làm nổ, kích nổ, gây nổ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  dismantle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X