• /ˈmʌʃru:m , ˈmʌʃrʊm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nấm
  ( định ngữ) phát triển nhanh (như) nấm
  the mushroom growth of the suburbs
  sự phát triển nhanh của vùng ngoại ô

  Nội động từ

  Hái nấm
  to go mushrooming
  đi hái nấm
  Bẹp đi, bẹt ra (như) cái nấm (viên đạn)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mọc nhanh, phát triển nhanh (như) nấm

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  có dạng nấm
  vật hình nấm

  Y học

  tai nấm

  Điện lạnh

  mây hình nấm

  Kinh tế

  nấm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  shrink , shrivel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X