• /di´veləpəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (toán học) có thể khai triển được

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trải được
  bitangent developable
  mặt trải được lưỡng tiếp
  characteristic of a developable
  đặc tuyến của một mặt trải được
  developable of class n
  mặt trải được lớp n
  polar developable
  mặt cực trải được

  Xây dựng

  khu vực có thể phát triển

  Giải thích EN: Describing land that is not environmentally constrained. Giải thích VN: Mô tả một vùng đất có thể phát triển xây dựng.

  Kỹ thuật chung

  mặt trải được
  bitangent developable
  mặt trải được lưỡng tiếp
  characteristic of a developable
  đặc tuyến của một mặt trải được
  developable of class n
  mặt trải được lớp n

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X