• /di´veləpə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (nhiếp ảnh) thuốc tráng phim
  (tin học) chuyên viên thiết kế

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  người phát triển
  software developer
  người phát triển phần mềm
  thuốc hiện ảnh
  thuốc rửa ảnh

  Vật lý

  thuốc hiện hình

  Xây dựng

  thuốc tráng phim

  Điện lạnh

  thuốc hiện

  Kỹ thuật chung

  lập trình viên
  phát triển
  software developer
  người phát triển phần mềm

  Kinh tế

  chất hiện hình (trong phân tích sắc ký)
  chủ (thuê xây dựng) công trình

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X