• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Điện lạnh

  sự chọn số

  Kỹ thuật chung

  gọi điện thoại
  sự quay số
  abbreviated dialing
  sự quay số tắt
  automatic dialing
  sự quay số tự động
  composite dialing
  sự quay số phức hợp
  DDI (directdialing-in)
  sự quay số trực tiếp
  direct dialing-in (DDI)
  sự quay số trực tiếp
  loop dialing
  sự quay số vòng
  on-hook dialing
  sự quay số đặt máy
  short code dialing
  sự quay số mã tắt
  short dialing
  sự quay số ngắn
  single digit dialing
  sự quay số chữ số đơn

  Kinh tế

  sự quay số điện thoại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X