• /¸daiə´metrikl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (toán học), (như) diametral
  Hoàn toàn, tuyệt đối (sự đối lập, sự bất đồng)
  in diametrical opposition to
  hoàn toàn đối lập với, hoàn toàn trái với
  a diametrical difference
  sự khác nhau một trời một vực

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) thuộc đường kính, hướng kính, xuyên tâm

  Kỹ thuật chung

  đường kính

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X