• /¸daiə´metrik/

  Kỹ thuật chung

  đường kính

  Cơ - Điện tử

  (adj) thuộc đường kính, hướng kính, đối tâm, xuyên tâm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  alike , coinciding , like , matching , same , similar

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X