• /,kɔntrə'diktəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Mâu thuẫn, trái ngược
  contradictory statements
  những lời tuyên bố mâu thuẫn
  Hay cãi lại, hay lý sự cùn

  Danh từ

  Lời nói trái lại
  Lời cãi lại

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán logic ) sự phủ định, sự mâu thuẫn

  Kỹ thuật chung

  mâu thuẫn
  contradictory propositions
  những mệnh đề mâu thuẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X