• /´dikinz/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục), ma, quỷ
  what the dickens did you go there for?
  cậu đến đó làm cái quỷ gì?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X