• /dik´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đọc cho viết, sự đọc chính tả
  to write at somebody's dictation
  viết theo ai đọc
  Bài chính tả
  Sự sai khiến, sự ra lệnh
  to do something at somebody's dictation
  làm việc gì theo sự sai khiến của ai, làm việc gì theo lệnh của ai

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chính tả

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X