• /kou´ə:ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ép buộc; tình trạng bị ép buộc
  Sự áp bức

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ép kiểu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X