• Toán & tin

  . bộ cộng bằng chữ số
  full a.
  bộ cộng đầy đủ
  half a.
  bộ nửa cộng
  left-hand a.
  bộ cộng bên trái (bộ cộng hàng cao)
  one-column a.
  bộ cộng một cột
  parallel a.
  bộ cộng đồng thời
  right-hand a.
  bộ cộng bên phái (bộ cộng hàng thấp)
  serial a.
  bộ cộng lần lượt
  single-digit a.
  bộ cộng một hàng
  ternary a.
  bộ cộng tam phân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X