• /hɑ:f/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .halves

  Phân nửa, một nửa, phần chia đôi
  two halves make a whole
  hai nửa hợp thành một cái nguyên
  to cut something in half
  chia (cắt) cái gì ra làm đôi
  Nửa giờ, ba mươi phút
  half past two
  2 giờ 30 phút, 2 giờ rưỡi
  Phần thưởng một nửa (không hoàn toàn là một nửa)
  the larger half
  phần to lớn
  he wastes half of his time
  nó lãng phí mất phân nửa thời gian của nó
  (đá bóng) hiệp
  Học kỳ (ở những trường học có hai học kỳ trong một năm)

  Tính từ

  Nửa
  a half share
  phần nửa
  half the men
  nửa số người
  half your time
  nửa thời gian của anh

  Phó từ

  Nửa, dơ dở, phần nửa
  half crying, half laughing
  nửa khóc nửa cười, dở khóc dở cười
  to be half awaken
  nửa thức, nửa ngủ
  Được, kha khá, gần như
  half dead
  gần chết
  it is not half enough
  thế chưa đủ

  Đại từ

  Số lượng tạo thành một nửa
  half of these officers are majors
  một nửa số sĩ quan này là thiếu tá
  out of fifty candidates, half stand for the communist party
  trong số năm mươi ứng cử viên, một nửa đại diện cho đảng cộng sản

  Cấu trúc từ

  One's better half
  Vợ
  to do something by halves
  làm cái gì nửa vời; làm cái gì không đến nơi đến chốn
  to go halves with someone in something
  chia sẻ một nửa cái gì với ai
  too clever by half
  (mỉa mai) quá ư là thông minh
  and a half
  quan trọng, nổi bật
  how the other half lives
  thực trạng của một tập thể khác ngoài tập thể của mình
  the first blow (stroke) is half the battle
  good beginning is half the battle
  Bắt đầu tốt là xong một nửa công việc
  half as much (many) again
  nhiều gấp rưỡi
  not half
  (thông tục) không một chút nào
  he is not half bad; he is not half a bad fellow
  anh ta không phải là một người xấu chút nào, anh ta là một người tốt
  (từ lóng) rất, hết sức, vô cùng
  he didn't half swear
  hắn thề thốt rất ghê

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  một nửa
  một phần

  Kinh tế

  phân chia đôi
  phần chia đôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X