• /ˈmaɪkrəˌskoʊp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kính hiển vi

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kính hiển vi

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Kính hiển vi

  Y học

  kính hiển vi
  binocular microscope
  kính hiển vi hai thị kính
  compound microscope
  kính hiển vi kép
  corneal microscope
  kính hiển vi giác mạc
  electron microscope
  kính hiển điện tử
  light microscope
  kính hiển vi quang học
  hight-power microscope
  kính hiển vi có độ phóng đại lớn
  interference microscope
  kính hiển vi giao thoa
  low-power microscope
  kính hiển vi có độ phóng đại nhỏ
  operating microscope
  kính hiển vi phẫu thuật
  stroboscopic microscope
  kính hiển vi hoạt nghiệm
  ultrasonic microscope
  kính hiền vi, Siêu âm
  ultraviolet microscope
  kính hiển vì tử ngoại

  Y Sinh

  kính hiển vi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X