• /¸disəd´væntidʒd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thiệt thòi, thua thiệt
  the government promises to help the economically disadvantaged provinces
  Nhà nước hứa giúp đỡ những tỉnh bị thiệt thòi về mặt kinh tế

  Danh từ

  Người chịu thiệt thòi, người chịu thua thiệt

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  privileged , prosperous , rich , wealthy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X