• /´privilidʒd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có đặc quyền, đặc lợi; được đặc quyền, được đặc ân; được vinh dự
  Không cần phải tiết lộ, bí mật về mặt pháp lý
  a privileged communication
  một thông báo mật

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  được ưu tiên
  trội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X