• /¸ʌndə´privilidʒd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bị tước đoạt, bị thiệt thòi về quyền lợi, sống dưới mức bình thường, không được hưởng quyền lợi như những người khác (như) unprivileged
  socially underprivileged families
  những gia đình bị thiệt thòi về mặt xã hội
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) nghèo; không đủ điều kiện để sinh sống

  Danh từ

  ( the underprivileged) sự bị tước đoạt, sự thiệt thòi về quyền lợi, sự sống dưới mức bình thường, sự không được hưởng quyền lợi như những ngưởi khác
  the underprivileged need special support
  những người bị thiệt thòi về quyền lợi cần được sự hỗ trợ đặc biệt


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  privileged , rich , wealthy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X