• /¸disbi´li:v/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Không tin (ai, cái gì...)

  Nội động từ

  Hoài nghi
  ( + in) không tin (ở cái gì...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hoài nghi

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  believe , trust

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X