• Thông dụng

  Danh từ

  Ống phóng điện

  Vật lý

  ống tia phóng điện

  Xây dựng

  ống đẩy

  Kỹ thuật chung

  đèn phóng điện
  deuterium discharge tube
  đèn phóng điện đơteri
  fluorescent discharge tube
  đèn phóng điện huỳnh quang
  gas discharge tube
  đèn phóng điện khí
  gas-discharge tube
  đèn phóng điện khí
  glow discharge tube
  đèn phóng điện phát sáng
  glow-discharge tube
  đèn phóng điện phát sáng
  ống xả
  ống phóng điện
  gas discharge tube
  ống phóng điện khí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X