• /¸fluə´resnt/

  Thông dụng

  Tính từ

  (vật lý) huỳnh quang
  a fluorescent lamp
  đèn huỳnh quang
  fluorescent light
  ánh sáng huỳnh quang

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  huỳnh quang

  Giải thích VN: Tính chất phát quang tắt dần rất nhanh sau khi ngưng kích thích.

  Cold Cathode Fluorescent Tube (CCFT)
  đèn huỳnh quang catốt lạnh
  compact fluorescent lamp
  đèn huỳnh quang cỡ thu gọn
  electric fluorescent panel
  bảng điện huỳnh quang
  fluorescent discharge tube
  đèn phóng điện huỳnh quang
  fluorescent dye
  thuốc nhuộm huỳnh quang
  fluorescent inspection lamp
  đèn huỳnh quang kiểm tra
  fluorescent lamp
  đèn huỳnh quang
  fluorescent light
  đèn (ống) huỳnh quang
  fluorescent lighting
  đèn huỳnh quang
  fluorescent lighting strip
  giá mắc đèn huỳnh quang
  fluorescent material
  chất huỳnh quang
  fluorescent material
  vật liệu huỳnh quang
  fluorescent mercury vapour lamp
  đèn huỳnh quang thủy ngân
  fluorescent screen
  màn huỳnh quang
  fluorescent spectrum
  phổ huỳnh quang
  fluorescent staining
  nhuộm huỳnh quang
  fluorescent tube
  đèn huỳnh quang
  fluorescent tube rack
  giá mắc đèn huỳnh quang
  fluorescent X-ray spectrometer
  phổ kế huỳnh quang tia X
  neon fluorescent tube
  đèn ống huỳnh quang
  preheat fluorescent lamp
  đèn huỳnh quang nung trước
  rapid start fluorescent lamp
  đèn huỳnh quang khởi động nhanh
  tubular fluorescent lamp
  đèn (huỳnh quang) ống
  tubular fluorescent lamp
  đèn huỳnh quang ống
  Vacuum Fluorescent Display (VFD)
  hiển thị huỳnh quang chân không

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X