• /dis´kriminənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) biệt số; biệt thức

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  biệt số, biệt thức
  discriminant of a differential equation
  biệt số của một phương trình vi phân
  discriminant of a polynomial equation
  biệt số của một phương trình đại số
  discriminant of a quadraitic equation in two variables
  biệt số của phương trình bậc hai có hai biến
  discriminant of quadraitic from
  biệt số của dạng toàn phương

  Kỹ thuật chung

  biệt số
  discriminant of a quadratic equation in two variables
  biệt số của phương trình bậc hai có hai biến
  discriminant of quadratic form
  biệt số của dạng toàn phương
  biệt thức
  discriminant of a trinome of second degree
  biệt thức của một tam thức bậc hai
  discriminant of an equation of third degree
  biệt thức của phương trình bậc ba

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X