• /kwɔ'drætik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) vuông
  (toán học) bậc hai, toàn phương
  quadratic equation
  bình phương bậc hai
  quadratic form
  dạng toàn phương

  Danh từ

  (toán học) phương trình bậc hai

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phương trình bậc hai
  discriminant of a quadratic equation in two variables
  biệt số của phương trình bậc hai có hai biến

  Kỹ thuật chung

  bình phương
  quadratic mean
  trung bình bình phương
  quadratic mean error
  độ sai bình phương trung bình
  bậc hai
  vuông
  quadratic profile
  mặt cắt vuông
  quadratic profile
  profin vuông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X