• /dis´dʒɔin/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm rời ra, tách rời ra, phân cách ra

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  tách ra

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X