• /¸disju´nait/

  Thông dụng

  Ngoại động từ
  Làm cho không thống nhất, làm mất đoàn kết, làm cho không nhất trí, chia rẽ, làm cho bất hoà
  Nội động từ
  Không thống nhất, mất đoàn kết, không nhất trí, chia rẽ, bất hoà
  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X