• /´dislə¸keit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm trật khớp (chân tay, máy móc...)
  Làm hỏng, làm trục trặc (kế hoạch, công việc)
  (địa lý,địa chất) làm biến vị, làm đứt gãy (vỉa, tầng)
  Đổi chỗ, dời chỗ, chuyển chỗ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  làm hỏng, làm lệch

  Cơ - Điện tử

  Biến vị, chuyển vị

  Kỹ thuật chung

  làm hỏng
  làm lệch

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X