• /dis´lɔdʒ/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đuổi ra khỏi, trục ra khỏi (một nơi nào...)
  (quân sự) đánh bật ra khỏi vị trí

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đánh vỡ
  tháo khuôn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X