• /ɪˈvɪkt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đuổi (ai) (khỏi nhà ở, đất đai...)
  (pháp lý) lấy lại một cách hợp pháp

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X