• /'derik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cần trục to
  Giàn trên giếng dầu hoặc lỗ khoan để đỡ máy khoan; giàn khoan

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cần trục đeric
  chòi khoan
  đeric
  boom derrick
  máy trục đeric
  bull wheel derrick
  đeric bàn quay
  creeper bull wheel derrick
  đeric bánh xích
  derrick boat
  đeric nổi
  derrick mast
  cột cầu đeric
  derrick post
  cột tháp đeric
  drilling derrick
  đeric khoan
  land derrick
  đeric trên mặt đất
  đêric
  boom derrick
  máy trục đeric
  bull wheel derrick
  đeric bàn quay
  creeper bull wheel derrick
  đeric bánh xích
  derrick boat
  đeric nổi
  derrick mast
  cột cầu đeric
  derrick post
  cột tháp đeric
  drilling derrick
  đeric khoan
  land derrick
  đeric trên mặt đất

  Kỹ thuật chung

  cần cẩu
  cần trục
  A derrick
  cần trục kiểu chữ A
  cargo derrick
  cần trục hàng (tải trọng)
  Crane, Derrick
  cần trục cần cố định
  Derrick (crane)
  Cần trục Derrick
  Derrick (derrickcrane)
  Cần trục Derrick
  derrick boast
  cần trục nổi
  derrick boast
  cần trục trên phao
  derrick crane
  cần trục deric
  derrick crane
  cần trục tháp
  derrick crane
  cần trục tháp khoan
  derrick rope
  cáp cần trục
  stiff leg derrick crane
  cần trục kiểu buồm-tay với thanh giằng

  Kinh tế

  cần cẩu hình tháp

  Địa chất

  chòi khoan, tháp khoan

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  crane , hoist , lift , machine , rig

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X