• (đổi hướng từ Molds)
  /moʊld/

  Thông dụng

  Danh từ & ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) mould

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (v) đúc; (n) khuôn đúc

  Y học

  cái khuôn

  Kỹ thuật chung

  côn
  khuôn
  bending mold
  khuôn uốn
  blank mold
  khuôn tinh
  blank mold turnover
  sự quay đổ khuôn phôi
  blow mold
  khuôn thổi
  blowing mold
  khuôn thổi
  body mold
  khuôn thô
  bubble-mold cooling
  làm nguội ngoài khuôn
  casting mold
  khuôn để đúc
  casting mold
  khuôn đúc
  center-gated mold
  khuôn có cửa dẫn ở chính giữa
  chill mold
  khuôn kim loại
  closed mold
  khuôn kín
  cold mold
  khuôn dập nguội
  cold runner mold
  khuôn rãnh ngang nguội
  compression mold
  khuôn đúc áp lực
  compression mold
  khuôn ép
  covered floor mold
  khuôn hố kín
  deal mold casting
  vật đúc khuôn cát
  die mold
  khuôn dập
  die mold
  khuôn đúc áp lực
  die mold
  khuôn ép
  dip mold
  khuôn đúc hoa văn
  double-cavity mold
  khuôn hai khoang
  double-cavity mold
  khuôn khoang kép
  dry-sand mold
  khuôn khô
  face mold
  khuôn cắt
  family mold
  khuôn bộ
  flash mold
  khuôn có lỗ thoát
  flash mold
  khuôn ép nhanh
  flexible mold
  khuôn đàn hồi
  floor mold
  khuôn hố
  floor mold
  khuôn trên nền
  fluidity mold
  khuôn chảy
  fluidity mold
  khuôn dễ chảy
  font mold
  khuôn đúc nóng chảy
  gang mold
  khuôn bộ
  gang mold
  khuôn nhiều nhánh
  green mold casting
  sự đúc dùng khuôn cát tươi
  green-sand mold
  khuôn tươi
  group mold
  khuôn nhóm
  heating mold
  khuôn nhiệt
  hot mold
  khuôn đúc nóng
  hot runner mold
  khuôn rãnh dẫn nóng
  ingot mold
  khuôn đúc thép thỏi
  ingot mold
  khuôn đúc thỏi
  ingot mold
  khuôn đúc thỏi (thép)
  injection mold
  khuôn đúc áp lực
  injection mold
  khuôn đúc nhựa áp lực
  injection mold
  khuôn đúc nhựa dẻo nóng
  investment mold
  khuôn mẫu chảy
  investment mold
  khuôn sáp
  investment mold
  khuôn vỏ mỏng
  loam mold
  khuôn á sét
  loam mold
  khuôn pha sét
  long-life mold
  khuôn dùng nhiều lượt
  long-life mold
  khuôn vĩnh cửu
  loose-detail mold
  khuôn chi tiết lỏng
  lost wax mold
  khuôn đúc mẫu chảy
  lost wax mold
  khuôn sáp chảy
  mold breathing
  thông khí khuôn
  mold brick
  gạch đúc từ khuôn
  mold casting
  sự đúc trong khuôn
  mold cavity
  hốc khuôn
  mold closer
  thiết bị đậy khuôn
  mold closing
  sự đậy khuôn
  mold closing
  sự ráp khuôn
  mold coating
  lớp phủ khuôn
  mold core
  lõi khuôn
  mold core
  nòng khuôn
  mold core
  ruột khuôn
  mold drying
  sấy khuôn
  mold efficiency
  hiệu suất đúc khuôn
  mold emptier
  bộ tháo khuôn
  mold engraving
  khắc khuôn
  mold for casting
  khuôn để đúc
  mold for casting
  khuôn đúc
  mold for plastics
  khuôn đúc chất dẻo
  mold for thermoplastics
  khuôn đúc áp lực
  mold for thermoplastics
  khuôn đúc nhựa dẻo nóng
  mold holder
  giá (đỡ) khuôn
  mold holder
  giá khuôn
  mold insert
  đệm khuôn
  mold insert
  ống lót khuôn
  mold lubricant
  chất bôi trơn khuôn
  mold maker
  người chế tạo khuôn
  mold mark
  dấu khuôn ép
  mold oil
  dầu làm khuôn
  mold oil
  dầu mỡ bôi ván khuôn
  mold pattern
  mẫu đúc khuôn
  mold placer
  máy dập khuôn
  mold placer
  thợ xếp khuôn
  mold release agent
  chất dỡ khuôn
  mold release agent
  chất làm nhả khuôn
  mold release agent
  chất tháo khuôn
  mold reusing
  sự dùng lại khuôn
  mold shrinkage
  độ co khuôn đúc
  mold stamp
  khuôn dập lưới tròn
  mold yard
  sân đổ khuôn
  mould or US mold
  làm khuôn
  mould, mold
  khuôn đúc
  multicavity mold
  khuôn đúc nhiều ngăn
  multiple mold
  khuôn bộ
  multiple mold
  khuôn nhiều nhánh
  multi_impression mold
  khuôn dập nhiều rãnh
  parision mold
  khuôn ống đúc thổi
  paste mold
  khuôn bột nhão
  permanent mold
  khuôn kim loại
  permanent mold
  khuôn vĩnh cửu
  permanent mold
  khuôn vĩnh viễn
  permanent-mold casting
  sự đúc khuôn vĩnh cửu
  pig mold
  khuôn đúc gang thỏi
  pig mold
  khuôn đúc thỏi
  plaster mold
  khuôn thạch cao
  porous mold
  khuôn tổ ong
  portable mold
  khuôn di động
  portable mold
  khuôn đúc xách tay
  portable mold
  khuôn xách tay
  positive mold
  khuôn chủ động
  positive mold
  khuôn đúc trọn vẹn (chất dẻo)
  positive mold
  khuôn dương
  powder mold coating
  lớp phủ khuôn bằng bột
  powder mold coating (pmc)
  lớp bột phủ khuôn
  press mold
  khuôn đúc (áp lực)
  press mold
  khuôn ép
  press mold
  khuôn nén
  rail mold
  khuôn ray
  removable flask mold
  khuôn không khung
  rough mold
  khuôn gỗ
  runnerless mold
  khuôn không rãnh dẫn
  runnerless mold
  khuôn không rãnh ngang
  sand and clay mold
  khuôn cát-sét
  sand mold
  khuôn cát
  scratched mold
  khuôn cào mặt
  semipositive mold
  khuôn bán định dạng
  semipostive mold
  khuôn đúc gần trọn vẹn (chất dẻo)
  semipostive mold
  khuôn nửa dương
  sheel mold
  khuôn vỏ mỏng
  shell-mold material
  vật liệu khuôn vỏ
  single impression mold
  khuôn rãnh đơn
  skin-dried mold
  khuôn sấy mặt
  sliding mold
  khuôn trượt
  soap mold
  khuôn đúc xà phòng
  spiral-mold cooling
  sự làm nguội bằng khuôn xoắn ốc
  split mold
  khuôn bổ đôi
  split mold
  khuôn dập hở
  split mold
  khuôn ghép
  split mold
  khuôn mở (được)
  split mold
  khuôn tách
  split mold
  khuôn tháo được
  split-ring mold
  khuôn vòng
  sprayed metal mold
  khuôn phun kim loại
  spring box mold
  khuôn hộp lò xo
  suction mold
  khuôn đúc kiểu hút
  thermoplastic mold
  khuôn đúc dẻo nóng
  transfer mold
  khuôn đúc ép chuyển
  transfer mold
  khuôn đúc ép phun
  turn mold blowing
  sự thổi khuôn quay
  two-level mold
  khuôn đúc hai mức
  two-prat mold
  khuôn hai hòm
  unit mold
  khuôn đúc đơn
  vacuum mold
  khuôn chân không
  vacuum mold
  ván khuôn chân không
  vibrating mold
  khuôn rung
  khuôn để đúc
  khuôn đúc

  Giải thích EN: A hollow form or pattern into which molten metal or plastic is poured to form a desired shape when the material cools..

  Giải thích VN: Một mẫu rỗng kim loại hoặc nhựa được đổ vào nhằm tạo ra một hình dạng theo mong muốn khi vật liệu được làm nguội.

  compression mold
  khuôn đúc áp lực
  die mold
  khuôn đúc áp lực
  dip mold
  khuôn đúc hoa văn
  font mold
  khuôn đúc nóng chảy
  hot mold
  khuôn đúc nóng
  ingot mold
  khuôn đúc thép thỏi
  ingot mold
  khuôn đúc thỏi
  ingot mold
  khuôn đúc thỏi (thép)
  injection mold
  khuôn đúc áp lực
  injection mold
  khuôn đúc nhựa áp lực
  injection mold
  khuôn đúc nhựa dẻo nóng
  lost wax mold
  khuôn đúc mẫu chảy
  mold for plastics
  khuôn đúc chất dẻo
  mold for thermoplastics
  khuôn đúc áp lực
  mold for thermoplastics
  khuôn đúc nhựa dẻo nóng
  mold shrinkage
  độ co khuôn đúc
  multicavity mold
  khuôn đúc nhiều ngăn
  pig mold
  khuôn đúc gang thỏi
  pig mold
  khuôn đúc thỏi
  portable mold
  khuôn đúc xách tay
  positive mold
  khuôn đúc trọn vẹn (chất dẻo)
  press mold
  khuôn đúc (áp lực)
  semipostive mold
  khuôn đúc gần trọn vẹn (chất dẻo)
  soap mold
  khuôn đúc xà phòng
  suction mold
  khuôn đúc kiểu hút
  thermoplastic mold
  khuôn đúc dẻo nóng
  transfer mold
  khuôn đúc ép chuyển
  transfer mold
  khuôn đúc ép phun
  two-level mold
  khuôn đúc hai mức
  unit mold
  khuôn đúc đơn
  khuôn ép
  flash mold
  khuôn ép nhanh
  mold mark
  dấu khuôn ép
  kiểu

  Giải thích VN: Đại diện dạng toán học hoặc dạng hình vẽ của một đối tượng hoặc một hệ thông đang tồn tại trong thế giới thực, như một kiểu thân máy bay hoặc một kiểu thu chi tiền quỹ của doanh nghiệp chẳng hạn. Mục đích của việc xây dựng mô hình là nhằm hiểu biết rõ hơn về một nguyên thể, theo một phương pháp có chi phí hợp lý hơn. Bằng cách thử thách hoặc thay đổi đặc tính của mô hình, bạn có thể rút ra các kết luận về cách hành xử của nguyên thể đó. Ví dụ, trong một mô hình bảng tính của một công ty kinh doanh, bạn có thể thăm dò ảnh hưởng của việc tăng cường chi phí quảng cáo đến lượng hàng hóa bán ra thị trường.

  suction mold
  khuôn đúc kiểu hút
  dập
  đúc
  dưỡng
  bending mold
  dưỡng chép hình
  mould, mold
  cái dưỡng
  positive mold
  khuôn dương
  semipostive mold
  khuôn nửa dương
  đường gờ

  Giải thích EN: A thin board or zinc sheet cut to a particular profile and used to run cornices..

  Giải thích VN: Một bản mỏng hay lá kẽm được cắt theo một hình dạng nhất định để chạy các đường gờ.

  mold brick
  gạch có đường gờ
  suck fillet mold
  đường gờ chỉ lõm (ở tường, cột)
  làm khuôn
  mold oil
  dầu làm khuôn
  làm mẫu khuôn
  làm rỗng
  lưới tròn
  mold stamp
  khuôn dập lưới tròn
  mẫu

  Giải thích VN: Đại diện dạng toán học hoặc dạng hình vẽ của một đối tượng hoặc một hệ thông đang tồn tại trong thế giới thực, như một kiểu thân máy bay hoặc một kiểu thu chi tiền quỹ của doanh nghiệp chẳng hạn. Mục đích của việc xây dựng mô hình là nhằm hiểu biết rõ hơn về một nguyên thể, theo một phương pháp có chi phí hợp lý hơn. Bằng cách thử thách hoặc thay đổi đặc tính của mô hình, bạn có thể rút ra các kết luận về cách hành xử của nguyên thể đó. Ví dụ, trong một mô hình bảng tính của một công ty kinh doanh, bạn có thể thăm dò ảnh hưởng của việc tăng cường chi phí quảng cáo đến lượng hàng hóa bán ra thị trường.

  mô hình

  Giải thích VN: Đại diện dạng toán học hoặc dạng hình vẽ của một đối tượng hoặc một hệ thông đang tồn tại trong thế giới thực, như một kiểu thân máy bay hoặc một kiểu thu chi tiền quỹ của doanh nghiệp chẳng hạn. Mục đích của việc xây dựng mô hình là nhằm hiểu biết rõ hơn về một nguyên thể, theo một phương pháp có chi phí hợp lý hơn. Bằng cách thử thách hoặc thay đổi đặc tính của mô hình, bạn có thể rút ra các kết luận về cách hành xử của nguyên thể đó. Ví dụ, trong một mô hình bảng tính của một công ty kinh doanh, bạn có thể thăm dò ảnh hưởng của việc tăng cường chi phí quảng cáo đến lượng hàng hóa bán ra thị trường.

  mốc

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  dismantle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X