• /¸disə´blaidʒ/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Không quan tâm đến ý muốn (của ai), làm trái ý, làm phật ý, làm mếch lòng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  agree , oblige , please

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X