• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Xây dựng

  sự điều độ

  Kỹ thuật chung

  điều vận
  phân phối
  sự điều phối
  dynamic dispatching
  sự điều phối động
  sự phân việc

  Giải thích EN: The selection, sequencing, and assignment of jobs to individual work centers. Giải thích VN: Sự lựa chọn, sắp xếp, và gán các công việc cho các trung tâm lao động cá thể.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X