• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sắp xếp dãy, sự sắp xếp chuỗi, sự sắp xếp thứ tự
  automatic sequencing
  sự sắp xếp tự động thành chuỗi

  Toán & tin

  sắp xếp thứ tự
  sự sắp dãy

  Kỹ thuật chung

  sắp xếp theo chuỗi

  Giải thích EN: The arrangement of jobs in the order in which they will be run by a production facility. Giải thích VN: Sắp xếp các công việc theo thứ tự để một cơ sở sản xuất có thể tiến hành.

  Xây dựng

  trình tự [sự sắp xếp theo trình tự]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X