• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  phân tán
  coarsely dispersed contaminant in sewage
  chất bẩn phân tán thô trong nước thải
  coarsely dispersed impurities
  chất tạp phân tán thô
  dispersed demand
  nhu cầu phân tán
  dispersed development
  quy hoạch phân tán
  dispersed filler
  chất độn phân tán
  dispersed jet
  tia phân tán
  dispersed part
  các hạt phân tán
  dispersed phase
  pha phân tán
  dispersed source
  nguồn phân tán
  dispersed system
  hệ phân tán
  dispersed water
  nước được phân tán
  tán sắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X