• Toán & tin

  thiết bị màn hình

  Kỹ thuật chung

  bộ hiển thị
  màn hình
  calligraphic display device
  màn hình đồ họa quét hình
  graphic display (device)
  màn hình đồ họa
  graphic display device
  màn hình đồ họa
  máy đọc ra
  thiết bị hiển thị
  alphanumeric display device
  thiết bị hiển thị chữ-số
  analog display device
  thiết bị hiển thị tương tự
  character display (device)
  thiết bị hiển thị ký tự
  character display device
  thiết bị hiển thị kí tự
  character display device
  thiết bị hiển thị ký tự
  graphic display (device)
  thiết bị hiển thị hình ảnh
  graphic display device
  thiết bị hiển thị đồ họa
  numerical display device
  thiết bị hiển thị số
  raster display device
  thiết bị hiển thị bằng mành

  Xây dựng

  thiết bị chỉ thị, thiết bị chỉ báo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X