• /¸dispju:´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bàn cãi, sự tranh luận
  Cuộc bàn cãi, cuộc tranh luận

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  harmony

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X